Русенски университет
"Ангел Кънчев"

AIESEC в Русе

Дейност
Развиване на лидерството в младите хора.
Описание

Доброволна, неправителствена организация с идеална цел и необвързана политически, която се управлява от студенти и наскоро завършили такива.

Ръководство
Управител
Дурукан Кюрюм
За контакт
Адрес
ул. Студентска 8, Русенски университет, 2-ри корпус, офис 2.106
Град
Русе
Държава
България
Телефон
+359 884 958 592
e-Mail
WEB-сайт


AIESEC в Русе
Ръководство
Управител
Дурукан Кюрюм
За контакт
Адрес
ул. "Студентска" 8
Град
Русе
Държава
България
Телефон
+359 884 958 592
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"