Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Aгенция по заетостта-EURES България

Дейност
EURES (EURopean Employment Services, европейски услуги по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между службите за заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)и Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – обществени служби по заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.
Описание

Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на:

  • търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина;
  • работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина;

Услугите на EURES за гражданите и работодателите се изразяват в предоставяне на:

  • информация от базите данни, публикувани в EURES портала ;
  • информация и консултации, предлагани от над 800 съветници на EURES от всички страни, членки на EURES.

Базите данни на EURES портала предоставят:

  • информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, както работните места, заявени чрез т.н. EURES съветници;
  • възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица в съответната база данни на портала; тази база данни е достъпна за регистрираните в портала работодатели, които се интересуват от мотивирани търсещи работа лица от други страни от ЕС/ЕИП;
  • информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП;
  • информация за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП;
  • информация за ограниченията в свободното движение на работната сила, въведени от старите страни членки на EURES по отношение на новоприетите страни в ЕС;
  • информация за възможностите за образование и професионално обучение в ЕС.
Ръководство
Управител
ДРАГОМИР НИКОЛОВ
За контакт
Адрес
ул."Кап.л-т Е.Винаров" 10
Град
Русе
Държава
България
Телефон
0879006146
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"