Русенски университет
"Ангел Кънчев"

АББ България ЕООД

Дейност
Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
Описание

АББ оперира в България с централен офис в София, както и с офиси и клонове в пет локации. Производствените бази на АББ в страната се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, в гр. Севлиево – за продукти високо напрежение, и в гр. Раковски – за продукти ниско и средно напрежение. Компанията разполага със сервизен център за турбокомпресори в гр. Варна и има над 2000 служители в България. 
Работеща чрез три основни дивизии – Енергийни мрежи (Power Grids), Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане (Electrification Products) и Автоматизация и дискретни процеси (Discrete Automation and Motion) – АББ България успешно взима участие в проекти за националната енергийна система. 

Ръководство
Управител
Екехард Нойрайтер
За контакт
Адрес
бул. "Христофор Колумб" 9, ет. 3
Град
София
Държава
България
Телефон
0889171100
e-Mail
WEB-сайт


АББ България, клон Севлиево
Ръководство
Управител
Клаус-Дитер Хилдебрандт
За контакт
Адрес
ул. "Никола Петков" № 32
Град
Севлиево
Държава
България
Телефон
0889171100
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"