Русенски университет
"Ангел Кънчев"

"Ново стъкло" ЕАД

Дейност
Производство на домакинско стъкло.
Описание

„Ново стъкло” ЕАД е част от гръцката група „HELLEINIC GLASS INDUSTRIES”, която е лидер в областта на стъклопроизводството с над 60 години традиции в този бранш. Развивайки дейност в няколко държави в Европа, групата ни предоставя разнообразни по вид и асортимент изделия на своите клиенти.  Дружеството е единствено в групата, с предмет на дейност: производство на домакинско стъкло. Дейността се осъществява в гр.Нови пазар, на територията на бившата "Китка" АД.

 

Ръководство
Управител
Филипос Цагаракис
За контакт
Адрес
ул. Цар Освободител 36
Град
Нови Пазар
Държава
България
Телефон
054 858 300
054 858 358/ 357
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"