Русенски университет
"Ангел Кънчев"

"Дженерали Застраховане" AД

Дейност
Основано през 1991г., Общозастрахователното Дружество на Дженерали е широко познато с: - Предоставяне на максимално покритие от застрахователни рискове по всички линии в общото застраховане - Първото в България, предлагащо on-line информация за статуса на заявената щета на интернет страницата на компанията - Професионализъм при оценка на щетите и изплащане на обезщетения в рамките на 24 часа след заявяването им - Денонощен асистанс-център - Експресно изплащане на обезщетения по застраховка Каско при по-малките щети - Като първият български застраховател, предоставящ пакетни застраховки към своите клиенти - Осигурен висок презастрахователен капацитет по автоматичните презастрахователни договори на компанията
Описание

Дженерали Застраховане АД (правоприемник на Застрахователна компания "Орел" АД) е ключов играч на българския пазар повече от 23 години, предлагащ оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според еволюиращите изисквания на клиентите и нуждите на застрахователния пазар. С присъединяването си към световната Група Generali през 2006г., Дженерали Застраховане АД отгърна нова страница в тактическото си развитие, като вече предоставя застрахователни услуги с най-високо европейско качество. Продуктовият портфейл на Компанията е съставен за и се поддържа както от собствени директни продажби, така и чрез индивидуални външни партньори и опитни брокери.

Ръководство
Управител
Данчо Данчев Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД
За контакт
Адрес
бул. "Княз Ал. Дондуков" 68, 1504 София
Град
Русе
Държава
България
Телефон
+ 359 2 92 67 222
0800 12 712
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"