Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Филиал Разград

Описание

Филиал - Разград е част от структура­та на Русенски университет "Ангел Кънчев" и е единс­твеното висше училище в Северна България, което подготвя специалисти за химическата, парфюмерий­но-козметичната, силикатната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и биотехнологичната проми­шленост. Филиал - Разград обучава студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър по следните три професионални направления:

    1. Биотехнологии

Завършилите получават професионална квалификация инженер-биотехнологи могат да извършват технологична, контролно - аналитична и организационно - управленска дейност  в областта на биотехнологичното производство.
Придобилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърската програма Фармацевтични и хранителни биотехнологии.

    1. Технология на храните

          Завършилите по­лучават професионална квалификация инженер-технолог и могат да се реализират във всички сфери на хранително - вкусовата промишленост, както и да реализират собствен бизнес в областта на производството на храни.
Придобилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърската  програма Контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост.

    1. Химични технологии

          Завършилите получават професионална квалификация инженер-химик и мо­гат да работят в производствено - технологични, проекто - конструкторски и изследователски звена на химическата промишленост и други сектори, чийто предмет на дейност е свързан с химичните производства, контрол и анализ.
Придобилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в две магистърски програми:Фармацевтични и козметични продукти  и Силикатни материали.

Потребители на кадри, завършили Филиала в Разград са Амилум-България АД Разград, Антибиотик АД Разград, Биовет  Разград АД, Стинг АД София (база Разград), Каолин Сеново АД, Хан Аспарух Исперих АД, Мегахим Русе АД, Лавена Шумен АД, Селур фарма АД Разград, Семпе 2 ООД Разград, Винпром Лудогорие ООД, Разград, Маклер комерс ЕООД София (база с. Брестовене), Амета холдинг Разград, Роса АД Попово и др. фирми с предмет на дейност свързан с професионалните направления на Филиал - Разград.

За да получите информация за участниците в тази секция, е необходимо да сте член на нашата мрежа.

Ако имате регистрация в нашата система, можете да влезете с Вашето потребителско име и парола.Потребителско име:
Парола:
 

Ако сте нов потребител, можете да се регистрирате с помощта на бутона по-долу:

Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"