Русенски университет
"Ангел Кънчев"

АЛКОМЕТ АД лятна стажантска програма

Отрасъл
Производство
Вид
Учебно-производствена практика
Публикувана на
05.04.2019 00:00:00
Фирма 
Град
Шумен 
Държава
България 
Лице за контакти
Пламена Недева 
Телефон
054 858784 
e-Mail


Описание

Фирма АЛКОМЕТ АД стартира ежегодната си лятна стажантска програма, която е важна крачка към успеха на всеки студент. Присъединявайки се към нашия екип, Вие ще срещнете висококвалифицирани специалисти, иновативни методи на работа, високотехнологично оборудване, модерна работна среда и щастливи колеги.

Към кого е насочена програмата?
Към всички студенти, които желаят да приложат на практика получените в университета теоретични знания и умения, от следните специалности:

1.         Машиностр. техникаитехнологии

2.         Електроенергетика

3.         Електроснабдяване  иелектрообзавеждане

4.         Компютъризиранитехнологиивмашиностроенето

5.         АРУКС

 

Какво предлагаме?
- Гъвкави форми на заетост, в зависимост от личните ангажименти на кандидатите и желанието им за развитие;
- Възможност за заплащане по време на стажа;

- Възможност за дългосрочни трудови взаимоотношения след приключване на стажантската програма;
- Завършилите програмата имат предимство при кандидатстване за работа в Компанията;
- Възможност за придобиване на нови знания и умения в реална работна среда.

Кога стартира стажът и с каква продължителност ще бъде?
Стажантската програма стартира по желание на студента и е с продължителност отново по негово желание.

Какво е необходимо, за да кандидатствате за летния стаж?
Единственото, което изискваме от кандидатите са:

  • Автобиография в европейски формат
  • Мотивационно писмо, в което да се посочи предпочитания отдел, в който да се осъществи стажът, какво точно желаят на видят и научат.
  • Сканирана студентска книжка.

-   Всички кандидати ще бъдат поканени на лично събеседване.

Как можете да кандидатствате?

- На e-mail: hr@alcomet.eu

- На място в офиса на фирмата: АЛКОМЕТ АД, гр. Шумен, Втора инд.зона

- тел. 054 858784

 

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"