Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Проект: „Предприемачеството – пряк път към успеха“

Публикувана на
29.11.2018 11:08:20
Фирма
Град
Русе
Държава
Бълагрия
Телефон
082/888 425
e-Mail
WEB-сайт


Имаш бизнес идея? Не знаеш пътя за нейната реализация?  Ние знаем как!

 

Проект: „Предприемачеството – пряк път към успеха“

Рег. № BG05M9OP001-1.23-0158-C01

Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Бенефициент: Русенска търговско-индустриална камара (РТИК)

Период на изпълнение:  1.07.2018-30.06.2020 г.

Партньор: Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП)

Обхват на действие: Северен централен планов район

Основна цел: Насърчаване на предприемаческата култура и стимулиране стартирането на самостоятелна стопанска дейност.

Целева група: безработни / неактивни лица – 50 ч.

заети лица - 5ч., имащи нагласата, идеята и желанието да стартират собствен бизнес.

 

Какво предстои:

  1. Практическо обучение на избраните участници с продължителност от 80 часа по следните теми:

Тема 1–Основи на бизнес предприемачеството – дава на включените в обучението лица базови познания по икономика, необходими за всеки, развиващ собствен бизнес. В нея сме включили следните модули:

Модул 1: Вие като предприемач

Модул 2: Капитал и видове източници

Модул 3: Форми на търговска дейност

Модул 4: Персонал, правни отговорности и застраховка

Модул 5: Финансово планиране

 

Тема 2Стартиране на бизнес – насочен главно към етапите на планиране и превръщане на идеята в бизнес:

Модул 1: Маркетинг и онлайн маркетинг

Модул 2: Иновации

Модул 3: Отговорен бизнес

Модул 4: Стартиране на бизнес

Модул 5: Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план

  1. Индивидуално консултиране на участниците по конкретна бизнес идея;

         Очакван резултат: минимум 12 от преминалите обучение лица да стартират собствена дейност, като останалите ще са придобили значими познания, които биха им били полезни и занапред в тяхната професионална кариера.

Ако сте студент с конкретна идея за бизнес;

Ако вече имате разработена идея, но все още нямате регистрирана фирма и се нуждаете от консултиране;

Ако желаете да започнете собствен бизнес;

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!

ПОТЪРСЕТЕ НИ!

 

Русенска търговско-индустриална камара: 082 825 875/ skirova@rcci.bg
Българо-румънска търговско-промишлена палата: 082 507 606/ e.petkova@brcci.eu

Във Фейсбук: https://www.facebook.com/Предприемачеството-пряк-път-към-успеха-428398564231910

 Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"