Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Mладежки семинар "Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020"

Публикувана на
06.11.2018 11:05:29
Фирма
Град
Русе
Държава
Бълагрия
Телефон
082/888 425
e-Mail
WEB-сайт


Институт за икономическа политика <http://www.epi-bg.org/index.php/bg/> партнира на Представителството на Европейската комисия в България в провеждането на Пети младежки семинар "Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020" (30 ноември - 2 декември 2018 г., гр. Велико Търново).

Обучението е предназначено за младежи на възраст 18 - 29 години и е безплатно.
Проявяващите интерес е необходимо да кандидатстват онлайн до 18 ноември 2018 г.: https://goo.gl/forms/J6E5yDYHhHF26fcj1

Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес?
• Как да структурираме предприемаческата си идея и да намерим финансиране?
• Как да подготвим бизнес план?
• Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на предприемаческата дейност?
 
Това са само част от въпросите, на които ще търсим отговори по време на младежкия семинар на тема: „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“, който ще се проведе в периода 30 ноември - 2 декември 2018 г. в град Велико Търново (хотел „Меридиан Болярски“).  


Семинарът се организира от Представителството на Европейската комисия в България в партньорство с Институт за икономическа политика. Целта е да посрещне нарастващата нужда от насърчаване на предприемаческата култура сред младите хора в България, особено тези, които живеят и учат извън столицата. Обучението акцентира върху развие на техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи.

Условия за участие: В обучението могат да участват младежи с българско гражданство на възраст от 18 до 29 г.

Разходите за участие в семинара – две нощувки в хотел в гр. Велико Търново, пълен храноден и обучителни материали, се поемат от Представителството на Европейската комисия в България.
Участниците следва сами да организират и покрият разходите си за транспорт до и от гр. Велико Търново.

За кандидатстване: Моля, попълнете онлайн формуляра до 24:00 часа на 18 ноември 2018 г. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени по ел. поща най-късно до 20 ноември 2018 г.

За контакт:
Мариана Трифонова
Старши експерт Проекти, Институт за икономическа политика
Тел. 02/952 29 47
Ел. поща: student_seminars@epi-bg.org
www.epi-bg.org

П

 Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"