Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Пашабахче България ЕАД

Дейност
„Пашабахче България“ е изцяло дъщерно дружество на „Шишеджам“, промишлена група, чиято основна дейност е производството на стъкло и химически вещества. Групата е лидер в производството на всички основни видове стъкло като флоатно стъкло, стъклени изделия за дома, стъклен амбалаж и стъклени влакна, както и на натриево-калциеви и хромови съединения.
Описание

Основана от „Тюркие Иш Банкасъ“ през 1935 г. по нареждане на Ататюрк, групата „Шишеджам“ отпразнува 75-тия си рожден ден през 2010 г. Концентрирайки се върху удовлетворяване на търсенето на стъклени изделия в страната в периода непосредствено след създаването си, групата „Шишеджам“ дръзко и уверено излиза на световните пазари през 60-те години в съответствие с принципа „нашият пазар е света“ и влиза в период на ускорено развитие, разнообразявайки своите дейности след 1970 г.

Заемайки между трето и седмо място в света в зависимост от използваните критерии, „Шишеджам“ е сред най-изтъкнатите производители в своята сфера с мащаба на производството, степента на специализация и изключително конкурентните си дейности.

Съвременните управленски и промишлени принципи, които ръководят „Шишеджам“, са високото ниво на институционализация, както и фокусът върху пазара и научноизследователската и развойна дейност. Именно те поставят основата за бъдещото развитие на „Шишеджам“.

Амбицията на „Шишеджам“ е групата да се превърне в лидер в своя географски регион, развивайки пазарното си присъствие в своите сфери на дейност в съседните страни. Освен мащабните инвестиции, реализирани в чужбина през последните години, инициативите на групата на етап планиране и изпълнение в няколко други страни представляват най-важните стъпки от пътя на „Шишеджам“ към осъществяването на амбициите на компанията.

Ръководство
Управител
Бахтияр Далгъч
За контакт
Адрес
кв. Въбел, Индустриална зона
Град
Търговище
Държава
България
Телефон
0601 47784
0601 47771
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"